ارتباط با مدیران استان

قائم مقام کمیته امداد استان کرمانشاه

محسن رخصی

مدیرکل
  • 083-38237498
معاون اداری و مالی کمیته امداد استان کرمانشاه

حمیدرضا کرمی

قائم مقام
  • 083-38231174
مالی اداری

ایوب امینی

معاون اداری و مالی
  • 083-38225082
طاهری

رضا طاهری

معاون اشتغال و خودکفایی
  • 083-38243724
معاون امور فرهنگی کمیته امداد استان کرمانشاه

کامیار جمشیدی

معاون فرهنگی
  • 083-38237353
معاون مشارکت های مردمی کمیته امداد استان کرمانشاه

غلامرضا نصوری

معاون توسعه مشارکت های مردمی
  • 083-38240776
معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد استان کرمانشاه

کیومرث رحمتی پور

معاون حمایت و سلامت خانواده
  • 083-38225081