دکمه موبایل منو

ارتباط با مدیران استان

پیمان ترکمانه

پیمان ترکمانه

مدیر کل
  • 083-38237498
معاون اداری و مالی کمیته امداد استان کرمانشاه

حمیدرضا کرمی

قائم مقام
  • 083-38231174
مالی اداری

ایوب امینی

معاون اداری و مالی
  • 083-38225082
معاون امور فرهنگی کمیته امداد استان کرمانشاه

کامیار جمشیدی

معاون فرهنگی
  • 083-38237353
آقای کرمی پور

کورش کرمی پور

سرپرست توسعه مشارکت های مردمی
  • 083-38240776
آقای اربیدار

کیانوش اربیدار

معاون اشتغال و خودکفایی
  • 083-38243724
آقای رضایی

محمود رضایی

معاون حمایت و سلامت خانواده
  • 083-38225081