دکمه موبایل منو

ارتباط با مدیران استان

رسانه جدید

حسین خدرویسی

مدیرکل
  • 083-38256838
قائم مقام کمیته امداد استان کرمانشاه

محسن رخصی

قائم مقام
  • ۰۸۳-38231174
معاون مشارکت های مردمی کمیته امداد استان کرمانشاه

غلامرضا نصوری

معاون توسعه مشارکت های مردمی
  • 083-38240776
معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد استان کرمانشاه

کیومرث رحمتی پور

معاون حمایت و سلامت خانواده
  • 083-38225081
معاون اداری و مالی کمیته امداد استان کرمانشاه

حمیدرضا کرمی

معاون اداری و مالی
  • 083-38225082
معاون امور فرهنگی کمیته امداد استان کرمانشاه

کامیار جمشیدی

معاون فرهنگی
  • 083-38237353
معاون اشتغال کمیته امداد استان کرمانشاه

رشید جلیلیان

معاون اشتغال و خودکفایی
  • 083-38243724