دکمه موبایل منو

ارتباط با مدیران استان

مدیرکل استان کرمانشاه

حسین خدرویسی

مدیرکل
 • 083-38256838
قائم مقام کمیته امداد استان کرمانشاه

محسن رخصی

قائم مقام
 • ۰۸۳-38231174
معاون مشارکت های مردمی کمیته امداد استان کرمانشاه

غلامرضا نصوری

معاون توسعه مشارکت های مردمی
 • 083-38240776
معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد استان کرمانشاه

کیومرث رحمتی پور

معاون حمایت و سلامت خانواده
 • 083-38225081
معاون اداری و مالی کمیته امداد استان کرمانشاه

حمیدرضا کرمی

معاون اداری و مالی
 • 083-38225082
معاون امور فرهنگی کمیته امداد استان کرمانشاه

کامیار جمشیدی

معاون فرهنگی
 • 083-38237353
معاون اشتغال کمیته امداد استان کرمانشاه

رشید جلیلیان

معاون اشتغال و خودکفایی
 • 083-38243724
مدیر برنامه ریزی و فناوری اطلاعات

روح اله زمانی

مدیر برنامه ریزی و فناوری اطلاعات
 • 083-8234071
رئیس اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی

مرتضی حسینی فر

رئیس روابط عمومی و اطلاع رسانی
 • 083-8259394
مدیر امور مسکن و مهندسی ساختمان کمیته امداد استان کرمانشاه

مختار خزاعی

مدیر امور مسکن و مهندسی ساختمان
 • 083-38237218
رئیس هسته گزینش

سید جمال حجازی

رئیس هسته گزینش
 • 083-38256848
سرپرست نظارت

روشنعلی دوستی

سرپرست مدیریت نظارت و رسیدگی به شکایات
 • 083-8251818
رئیس حراست

قدرت اله ایوانی

رئیس حراست
 • 083-38223692