دکمه موبایل منو

ارتباط با ما

 نشانی :   کرمانشاه، بلوار شهید بهشتی، روبروی زیبا پارک، اداره کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کرمانشاه 
 شماره روابط عمـومی:  083-38259394
 تلفن دبیـرخـانه : 083-38239481
 صندوق پستی:   67156-63416
 پست الکترونیک:   ksh@emdad.ir

ارتباط با مدیران استان